Skip to main content
Skip table of contents

2.4.1. Kişisel Bilgiler (Öğrenci) (Web)

Bilgi

Ürün: Kampüs365
Modül: Eğitim365 (Web)
İçerik Seviyesi: Üniversite
Eğitim: Öğrenci Kullanıcısı Kullanım Kılavuzu
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Kampüs365 - Eğitim365 Öğrenci Kullanım Kılavuzu.pdf
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8SBPvZeNcK8
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.


Kişisel bilgiler sayfasında kurum bilgisi ve kullanıcı adı bilgilerini değiştiremezsiniz. Bunun dışında kalan ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, meslek ve şifre bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Profil - Kişisel Bilgiler Sayfası

Şifre Değiştirme Penceresi

Şifre değiştir düğmesine tıklayarak şifre değiştirme penceresini görüntüleyebilirsiniz. Yeni şifrenizi ilgili alanları doldurarak tanımlayabilirsiniz. Yeni bir şifre tanımlarken şifrenizin en az sekiz karakter, en az bir büyük harf ve en az bir özel karakter (Ör; #, ?, !, %, …) oluşmasına dikkat etmeniz gerekir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.