Skip to main content
Skip table of contents

Öğrenci Yönetim Sisteminden Eğitim365 Uygulamasına Tek Buton İle Geçiş Entegrasyonu Nasıl Yapılır?


Öğrencileriniz ve kullanıcılarınız Öğrenci Bilgi Sistemi, OIS vb. platformlar üzerinden Eğitim365(ALMS) uygulamasına tek bir butona basarak, tekrar kullanıcı adı ve şifre bilgisi girmesine gerek kalmadan geçiş yapabilir.

Bunun için öncelikle platformunuzda bu geçişi sağlayacak buton eklemeniz gerekmektedir.

Butona basıldığında aşağıdaki adreste örneği verilen şekilde token oluşturulması gerekmektedir. https://dotnetfiddle.net/fjG3Su

Bu kod bloğunda kullanılan değişkenler şu şekilde kullanılacaktır;

1-) hashCode: ALMS veritabınında bulunan login key bilgisidir. Bu bilgiye Ayarlar bölümünde bulunan Web API seçeneğinden ulaşabilirsiniz. Token Oluştur butonuna bastığınızda oluşan Gizli Anahtar değeri bu alanda kullanılacaktır. Bu anahtar kodu bir kere almanız yeterlidir.


2-) userName: ALMS tarafına geçiş yapmak isteyen kullanıcının sistemde kayıtlı olan username bilgisidir. (Username bilgisi Öğrenci Bilgi Sisteminde ve ALMS sisteminde aynı olmalıdır.)

3-) orgId: Kurumunuzun ALMS sistemindeki organizasyon ID bilgisidir. Bu bilgi için bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

4-) host: Kurumunuz için tanımlanmış ALMS url bilgisidir.

5-) port: “80” olarak sabit kalacaktır.


loginToken oluştuktan sonra aşağıda örneği verilen linke yönlendirme yapıldığında kullanıcı Eğitim365(ALMS) sistemine geçiş sağlayacaktır.

Örnek URL: {kurumunuzun ALMS adresi}/almsp/external-login-obs?token={loginToken}

(Kurumunuzun ALMS adresi https:// bilgisi olmadan girilecektir.)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.