Skip to main content
Skip table of contents

9.1.3. Sınav Aktivitesi (Eğitmen)

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Sınav Aktivitesi Oluşturma

   Dersi yönetme panelinden, Yeni Aktivite Ekle> Sınav sekmeleri seçildiğinde şube seçimi sayfasından sonra yeni sınav ekleme sayfası ekrana gelir.
 • Ad bölümünde sınav aktivitemiz için bir aktivite adı girelim. Örneğin; Yunus YALIN Örnek Sınavı
 • Açıklama bölümüne sınavınız hakkında kendinizin ve eğitmenin görebileceği notlar ekleyebilirsiniz.
 • Kart resim yükleyerek ders sayfasında aktivitelerin kart görünümünde olduğu sıradaki görseli ekleyebilirsiniz.
 • Zamanlama bölümünde sınav için farklı koşullara göre görüntülenme zamanlarını ayarlayabilirsiniz.
  • Haftalık zamanlama seçtiğinizde sınav aktivitesinin hangi haftalarda görüneceğini belirleyebilirsiniz. Hafta seçmezseniz sınav aktivitesi sıfırınca haftada ders sayfasının en üstünde görüntülenir.
  • Bir tarih aralığında görüntüle bölümünde sınavınızın görünür olacağı ve görünmez olacağı tarihleri belirleyebilirsiniz.
  • Başka bir aktiviteye göre görüntüle bölümünde bir aktivitenin bitirilmesinden belli bir süre sonra sınavın görüntülenmesine izin verebilirsiniz. Örneğin bir sanal sınıf, ödev, anket vs aktiviteleri tamamlandıktan sonra sınav görünür olabilir.
 • Bitirme kriteri, sınav aktivitesinin öğrenci için hangi durumlarda tamamlanacağını belirleyen bölümdür.
  • Tamamlandı: Öğrenci sınava katılıp, sınavı tamamlama düğmesi tıkladığında bu aktiviteyi tamamlamış olur.
  • Sınav Notu: Bitirme kriteri sınav notu seçildiğinde, altta yeni bir ayar görünür. Yeni satırdaki bitirme kriteri kutucuğunda belirtilen notu veya daha fazlasını alan öğrenciler bu aktiviteyi tamamlamış olur.
 • Gelişmiş Ayarlar bölümünde sınav için farklı görünürlük ayarlamaları yapabilirsiniz.
  • Üniteler bölümünde sınav aktivitesini bir üniteye bağlayabirsiniz.
  • Ön Koşul bölümüne aktivite seçerek aktivite tamamlandıktan sonra sınav aktivitesine giriş yapılmasını sağlayabilirsiniz.
  • Sahibi bölümünde sınav aktiviteniz için aktivite sahibi ekleyebilirsiniz.
  • Her Zaman En Üstte seçeneği seçildiğinde sınav aktivitesi ders sayfasında her zaman en üstte görüntülenir.
 • Sınav öncesi mesajı, sınava başlayan öğrenciler ilk olarak bu mesajı görür.
 • Sınav sonrası mesajı, sınava katılıp, tamamla düğmesine tıklayan öğrenciler bu mesajı görür.
 • Sınavın açılacağı tarih, öğrencilerin sınava katılabileceği sürenin başlangıç zamanıdır.
 • Sınavın biteceği tarih, öğrencilerin sınava katılabileceği sürenin bitiş zamanıdır.
 • Toplam süre (dakika), sınava başlayan öğrencinin kaç dakika süresi olduğunu belirtir.
 • Sınava giriş zamanı, öğrencinin sınavın son dakikaları sınava giriş yapması durumunda nasıl bir zamanlama yapılmasını istediğinizi ayarlayabilirsiniz.
  • Verilen süre içerisinde giriş yapabilir: Öğrenci sınavın yayında olduğu son dakika bile sınava giriş yapsa, sınavın toplam süresi kadar sınavda kalabilir. Örneğin; Oluşturacağımız sınav için aşağıdaki ayarları yaptığımızı düşünelim. Sınavın açılacağı tarih: 29 Mart 2019 09:00, Sınavın biteceği tarih: 31 Mart 2019 17:00 ve Toplam süre (dakika): 30 dakika olsun. Sınava giriş zamanı, “Verilen süre içerisinde giriş yapabilir” seçilirse, Öğrenci 31 Mart 2019 16:59’da giriş yaparsa, 30 dakika sınavda kalabilir.
  • Verilen süre bittiğinde sınav tamamlanır: Sınavın biteceği tarih ve saatte sınav sonlanır. Örneğin; Oluşturacağımız sınav için aşağıdaki ayarları yaptığımızı düşünelim. Sınavın açılacağı tarih: 29 Mart 2019 09:00, Sınavın biteceği tarih: 31 Mart 2019 17:00 ve Toplam süre (dakika): 30 dakika olsun. “Verilen süre bittiğinde sınav tamamlanır” seçilirse: Öğrenci 31 Mart 2019 16:59’da giriş yaparsa, 1 dakika sınavda kalabilir. 17:00’da sınav sonlanır.
 • Kategori, bu seçim eğitmenin tercihine bağlıdır, istenirse kategori seçilebilir.
 • Sınav notlandırma tipi, öğrencilere birden fazla sınav giriş hakkı verilen sınavlar için önem arz etmektedir. Örneğin; öğrenciye 3 sınav giriş hakkı verilmişse, öğrencinin 3 kez sınava girebilir ve 3 ayrı sınav notu oluşur. Sınav notlandırma tipi bölümünden, bu notların en yükseği, en düşüğü, ortalaması, son girişte alınan not, ilk girişte alınan not seçilebilir. Bu seçim öğrencinin bu sınav için notunu belirler.
 • Tekrar sayısı, öğrencilerin bu sınava kaç kez katılabileceğini belirler.
 • Şu tarihte öğrenciler sınav notlarını görebilsin, burada belirtilen tarih ve saat itibariyle öğrenci sınav notunu görebilir. Boş bırakılırsa, öğrenci sınav notu oluşur oluşmaz görebilir. Hiç görmesin isteniyorsa uzak bir tarih verilebilir.
 • Soruları karıştır seçildiğinde sınavdaki soruların dizilimi her öğrenci için farklı görüntülenir. Ayrıca sınava soru eklerken, sınavda sorulacak soru sayısından daha fazla soru seçilebilir. Örneğin sınavda 20 soru sorulacaksa, 40-50 soruluk bir havuz belirlenip, bu havuzdan rastgele 20 soru öğrencinin karşısına çıksın denilebilir.
 • Seçenekleri karıştır, seçeneklerin diziliminin öğrencilerde farklı görünmesini sağlar.
 • Soru puanını sınavda göster, sorunun sınav notlandırmasındaki ağırlığının öğrenciye gösterilmesini sağlar.
 • Sınav raporunu öğrenciye göster, seçildiğinde sınav bittikten sonra öğrenci kendi cevaplarını ve doğru cevapları sınav raporunda görebilir. Evet seçilirse iki yeni seçenek daha açılır.
  • Çoklu sınav giriş hakkı olduğu durumda ilk girişten sonra sınav raporunu öğrenciye göster evet seçilerek ilk girişten sonra sınav raporu öğrenciye gösterilir.
  • Öğrencilere sadece sınav sonuç raporunu göster (soruları gizle) evet seçilirse öğrenciler raporda soruları görüntüleyemezler.
 • Otomatik kaydı devreye al, evet seçildiğinde, sınavın atandığı şubelere yeni bir kullanıcı eklendiğinde, bu kullanıcı sınav oturumuna da eklenir. Hayır seçildiğinde, şubelere sonradan eklenen kullanıcılar, mevcut sınav oturumuna eklenmez. İstenirse manuel olarak oturuma eklenebilir.
 • Soru sayısı, sınav soru sayısını belirtir.
 • SmartQuestion sorularında yanlış deneme limitini belirle soruya kaç kere cevap girilebileceğini seçebilirsiniz.
  • Yanlış deneme limiti bölümüne sayı girebilirsiniz.

 • Soru ağırlıklandırma tipi, soruların sınav içindeki not ağırlığı birbirinden farklı olacaksa, bu bölümde zorluk seviyesi ya da konu seçilerek soru ağırlıkları yönetilebilir. Bu ağırlıklandırmaların yapılabilmesi için, soru bankasına soru eklenirken zorluk seviyesi ya da konu etiketi bölümü doldurulmuş olmalıdır. Tüm soruların not ağırlığı aynı olacaksa, soru ağırlıklandırma tipi “Hiçbiri” seçilmelidir.
  • Zorluk Seviyesi, kullanılacak zorluk dereceleri bölümünde seçilen seviyeler, ekranda listelenir. Hangi zorluk seviyesinden kaç soru sorulacağı ve her bir sorunun notunun kaç olacağı yazılarak liste doldurulmalıdır.
  • Konu seçilerek de konu dağılımına göre bir ağırlıklandırma yapılabilir.

 • İptal Et düğmesine tıklayarak sınav aktivitesi oluşturmayı iptal edebilirsiniz.
 • Kaydet düğmesine tıklayarak ayarlar sınav aktivitesi oluşturulur ve oturum ayarları sayfasına geçilebilir.

Sınav Oturumları Ayarları

Oturuma Soru Ekle

   Sınava soru ekleyebilmek için, soruların önce soru bankasına eklenmesi gerekmektedir. Oturum düzenleme sayfasında, soru bankasındaki sorulardan seçme işlemi yapılabilir. Bu nedenle soru bankasına soruları eklerken bir anahtar sözcük belirlemek ve bir ana derse bağlamak önem arz etmektedir. Soru ekleme sayfasındaki filtrelerle arama yapılıp, listelenen sorulardan bu sınava eklenmek istenen sorular seçilerek, soruların altında beliren “Seçilen Soruları Ekle” düğmesi tıklandığında sorular sınava eklenmiş olacaktır. Soru sayısı kadar soru eklemeniz gerekir. Daha az soru eklenemez. Sınav aktivitesi oluşturulurken soruları karıştır seçeneği seçilmiş ise daha fazla soru eklenebilir. Soruları karıştır seçeneği seçilmemişse daha çok soru eklenmez.

Eklenen Sorular

   İkinci sekmede yer alan “Soru(0)” bölümüne sorular eklenir. Sorular eklendikten sonra soru adedi parantez içerisinde yer alır. İsterseniz eklediğiniz sorulardan soru çıkartabilirsiniz.

Tarih & Puanlama Tipi

   Sınav aktivitesi ekleme sayfasında belirlenen notlandırma tipi, sınav oturum başlangıç tarihi, sınav oturum bitiş tarihi ve otomatik kaydı devreye al özelliklerini gerektiğinde tarih ve puanlama tipi sekmesinden değiştirebilirsiniz.

Öğrenciler

   Sınavın atandığı ilgili şubelerdeki öğrenciler sınav oturumunda görünür. Bu listeden öğrenci çıkarabilir ya da listede bulunmayan öğrencileri “Arama” bölümünden aratıp, oturuma ekleyebilirsiniz. “Kullanıcıları Al” düğmesi tıklandığında birden fazla kullanıcının eklenebilmesi için yeni bir pencere açılır. Bu penceredeki kutuya, aşağıdaki görselde göründüğü gibi kullanıcılar alt alta eklenmelidir. Sağda T.C. Kimlik Numarası seçilmişse kullanıcıların kimlik numarası, Kullanıcı adı seçilmişse ALMS’deki kullanıcı adları eklenmelidir. Bir Excel listesinde alt alta listelenen kullanıcılar, kopyalanıp bu kutuya yapıştırılabilir.

   Bu pencerede ”Öğrencileri Al” düğmesine tıklandığında, bu kişiler “Öğrenciler” bölümünde solda listelenir. Oturuma eklenmek istenen kullanıcılar seçilerek, “Seçilen öğrencileri oturuma ekle” düğmesi ile sağdaki listeye aktarılır. Listenin en altındaki “Kaydet” düğmesi ile de oturuma kaydedilmiş olur.

 • Tüm Kullanıcıları Getir” düğmesi tıklandığında sınavın atandığı şubelerde yer alıp, sınav oturumunda kayıtlı olmayan tüm öğrenciler solda listelenir. Listelenen kullanıcıları seçip seçilen kullanıcıları oturuma ekleyebilirsiniz.

Güvenlik

   Güvenlik sekmesi IP kısıtlaması uygulamak ya da güvenlik kodu oluşturmak için kullanılır.

 • IP Kısıtlaması kullan bölümünden sınav için IP engellemesi yapılabilir ya da izin verilecek IP’ler belirtilebilir.

 • Bilgilendirilecek e-posta adresi bölümünde belirtilen e-posta adresine, izin verilmeyen bir IP’den sınava giriş yapılmaya çalışıldığında uyarı gelir.

Yayımla

   Yayımla sekmesinde sınavın yayımlanması için gerekli şartlar listelenir, tüm satırlar yeşil renklendirilmişse sınav yayımlanabilir. Kırmızıyla renklendirilen satırlar mevcutsa, bu satırlardaki şartlar sağlanmadan sınav yayımlanamaz. Yayımlanmayan sınav öğrenci panelinde görünmez. Yayımlama öncesi ön atama düğmesi ile öğrenci sınavlarının ön atamalarını yapabilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.