Skip to main content
Skip table of contents

Aktif sınavlardan birinde yanlış soruyu düzeltmek mümkün mü?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Sınav esnasında sorulara müdahale edilememektedir. Ancak sınav bittikten sonra, soru raporu üzerinden soruyu iptal ederek herkese eşit puan verebilir veya sorunun puanını diğer sorulara dağıtabilirsiniz.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.