Skip to main content
Skip table of contents

3.2.3. Forum Aktivitesi (Öğrenci) (Web)

Bilgi

Ürün: Kampüs365
Modül: Eğitim365 (Web)
İçerik Seviyesi: Üniversite
Eğitim: Öğrenci Kullanıcısı Kullanım Kılavuzu
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Kampüs365 - Eğitim365 Öğrenci Kullanım Kılavuzu.pdf
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8SBPvZeNcK8
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.


Eğitmenleriniz forum tartışmaları oluşturabilir. Forum aktivitesi içerisinde aktivite adı, aktivite tipi, tamamlama yüzdesi, eğitmen notu ve foruma git düğmesi yer alır. Foruma git düğmesine tıklayarak tartışmaya katılabilirsiniz.

Forum aktivitesi bitirme kriterleri görüntüleme, mesaj yazma ve kelime sayısı olarak seçilebilir. Aktivitenin sağ üstünde yer alan yüzdeli dairenin üzerine fare imleci ile gelerek bitirme kriterini öğrenebilirsiniz.

Forum Aktivitesi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.