Skip to main content
Skip table of contents

Sistemde öğretici olmama rağmen bir derse aktivite eklemek istediğimde ilgili aktivite ekleme düğmesi görünmüyor, sebebi ne olabilir?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Sistemde yetkiniz ilgili aksiyonu gerçekleştirmeye yeterli olmayabilir. Sistem yöneticinizle iletişime geçip, yetkilerinizin güncellemesini talep edebilirsiniz.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.