Skip to main content
Skip table of contents

9.1.7. Sanal Sınıf Aktivitesi (Eğitmen)

Ürün: ALMS
Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz: https://advancity.com.tr/files/ALMS_Egitmen_Kullanim_Kilavuzu.pdf
Video Kılavuz: https://www.youtube.com/watch?v=6_jzUgUQLV4

   Dersi yönetme panelinden, Yeni Aktivite Ekle> Sanal sınıf sekmeleri seçildiğinde şube seçimi sayfasından sonra yeni sanal sınıf ekleme sayfası ekrana gelir.

  • Bitirme kriteri, Canlı katılım: Öğrenci sanal sınıf oturumu canlı işlenirken derse katılırsa aktiviteyi tamamlamış olur. Oturumda ne kadar kaldığı önemli değildir, katılması yeterlidir.
  • Canlı veya arşiv katılım: Öğrenci sanal sınıf oturumu canlı işlenirken derse katılırsa ya da canlı oturum bittikten sonra tekrar izleme videosunu açarsa aktiviteyi tamamlamış olur. Oturumda ne kadar kaldığı önemli değildir, katılması yeterlidir.
  • Canlı izleme oranı: Öğrencinin aktiviteyi tamamlaması için canlı işlenen sanal sınıf oturumuna hangi oranda katılması gerektiğini belirtir. Bu kriter seçildiğinde altta yeni bir satır belirir, hangi oranda (%) katılım gerektiği burada belirtilmelidir.
  • Canlı ya da tekrar izleme oranı: Öğrencinin aktiviteyi tamamlaması için canlı işlenen sanal sınıf oturumuna ya da oturumun tekrar izlemesine hangi oranda katılması gerektiğini belirtir. Bu kriter seçildiğinde altta yeni bir satır belirir, hangi oranda (%) katılım gerektiği burada belirtilmelidir.
  • Sanal sınıf tipi, sanal sınıf versiyonu buradan değiştirilebilir. Kurumunuz için hangi versiyonla entegrasyon yapılmışsa o versiyon(lar) aktif görünür.
  • Başlama zamanı, sanal sınıf oturumunun başlayacağı tarih ve saat bilgisidir.
  • Süre, kaç dakikalık bir oturum olacağını belirtir.
  • Bittikten sonra sanal sınıfın tekrarını yayınla ayarı, canlı oturum bittikten sonra, tekrar izleme yapılabilmesi için “Evet” seçilmelidir.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.