Skip to main content
Skip table of contents

9.3. Şubeleri Yönet (Eğitmen)

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


   Dersi yönetme panelinden “Şubeleri Yönet” menüsü aracılığıyla şube yönetimi sayfalarına geçiş yapılabilir.

Şubeyi Yönetelim.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.