Skip to main content
Skip table of contents

9.3.4. Not Çizelgesi (Eğitmen)

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


   Not çizelgesi, aktivitelerin ders içindeki not ağırlığını belirlemek ve kanaat notu vermek için kullanılan bir uygulamadır.


   Açılan pencerede “Yeni Not Çizelgesi Ekle” butonuna tıklayarak, yeni bir not çizelgesi oluşturulabilir. Not çizelgesi oluşturabilmek için belirlenmesi gereken alanlar, aşağıdaki görselde sırasıyla verilmiştir.  • Çizelge İsmi: Not çizelgesine bir isim verilebilir. Eğer özel bir isim verilmezse varsayılan olarak gelen “Not Çizelgesi” ismi kalacaktır.
  • Not ağırlığı Belirleme: Varsayılan olarak 100 gelen ağırlık belirleme bölümü, öğrencinin kaç puan üzerinden not alacağını belirler. Örneğin bu butona 10 yazarsak öğrencinin notu maksimum 10 olabilir.
  • Aktivite Seçme: Bu bölümde hangi aktivitelerin not çizelgesine ekleneceğini seçip, eklenen aktivitelerin yüzdelik dilimleri girilmelidir. Yüzdelik dilimlerin toplamı da 100 olmalıdır. Kanaat Notlandırması varsayılan olarak gelir, kanaat notu verilmeyecekse 0 girilebilir.


“Kaydet” butonuna tıklandığında aşağıdaki gibi bir pencere ekrana gelir:   Bu örnekte, “ödev test” ve “test sınav” isimli iki aktivite seçtik. Kanaat notu olarak %10, “ödev test” aktivitesi için %30, “test sınav” aktivitesi için %60 not ağırlığı belirledik. Yüzdelik dilimleri toplam 100 olacak şekilde ayarladık ve “Kaydet” butonuna tıkladık. Bu aşamadan sonra notlandırma sayfasına gidip, öğrencilere kanaat notlarını verebiliriz.

Eğer kanaat notunun yüzdelik dilimini 0 verdiysek, notlandırma yapmadan da yayımla butonuna tıklayarak öğrencilerin notlarını görmesini sağlayabiliriz.

“Notlandırma Sayfasına Git” butonuna tıklandığında aşağıdaki gibi bir pencere ekrana gelir:   Burada yüzdelik dilimleri “ödev test” için 30, “test sınav” için 60 ve kanaat için 10 olarak belirlediğimizden ve ağırlık olarak da 100 seçtiğimizden; öğrenci, ödev test aktivitesinden 100 alırsa 30 puan, test sınav aktivitesinden 100 alırsa 60 puan ve son olarak kanaat notunu 100 verirsek 10 puan alacaktır. Bu işlemlerin ardından sayfanın aşağısında bulunan “Kaydet” butonuna tıklandığında notlandırma işlemi tamamlanır ve aşağıdaki sayfa ekrana gelir.   Bu sayfada mtest1 öğrencisi kanaat notu 100 olduğu için 10, “ödev test” aktivitesinden 50 aldığı için 15 ve “test sınav” aktivitesinden de 20 aldığı için 12 puan daha alarak toplam 37 puana ulaşmış olur.

   Bu notlandırma sayfasındaki “Rapor Verisini İndir” butonuna tıklanarak, Excel formatında rapor indirilebilir. Notlandırma işlemlerini düzenlemek veya değiştirmek için ise “Notlandırma Sayfasına Geri Dön” butonu tıklanmalıdır.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.