Skip to main content
Skip table of contents

Eğitim365'i sorunsuz kullanmak için Internet bağlantısı hangi hızda olmalıdır?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Kullanıcıların en az 1 Mbit hızını kullanması ALMS’i sorunsuz kullanmak için yeterli olmaktadır.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.