Skip to main content
Skip table of contents

9.4. İletişim Kur (Eğitmen)

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


Derse veya şubeye kayıtlı kullanıcılara duyuru yayınlamak için “İletişim Kur” butonu kullanılabilir.

Alt Başlıklar:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.