Skip to main content
Skip table of contents

ALMS Dönemler ve Haftalar

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


   Oluşturulan dersler dönemlere eklenir. Dönem yapısı genellikle üniversiteler tarafından kullanılmaktadır. Diğer kurumlar derslerine tarih vermekte veya tek dönem açarak bu dönemin tarih aralığını uzun tutmaktadırlar. ALMS yapısı itibariyle her kurumun sistemi kendilerine uygun kullanımına olanak tanımaktadır.

   Mevcut dönemler düzenlenebilir veya silinebilir. Bir dönemin silinebilmesi için hiçbir derse bağlı olmaması gerekir. Bir veya daha fazla derse bağlı dönemlerin silinmesine sistem otomatik olarak izin vermeyecektir. Herhangi bir derse bağlı olmayan dönemlerse silinebilirler.

   Yeni bir dönem oluşturmak için “Yeni Ekle” butonuna basılarak “Dönem Oluştur” sayfası açılır. Bu sayfada da doldurulması zorunlu alanlar yıldızla (*) belirtilmiştirler. Öncelikle döneme adı verilir. Modüler Planlama Kullan “Yes” yapıldığında dönem haftalara veya ünitelere bölünebilir. Bu tercih genellikle üniversitelerin kullandıkları tercihtir. Bu planlama kullanılacağında sayfaya iki alan daha eklenir.


   Modül Tipi dönemin ünitelere mi yoksa haftalara mı bölüneceğini belirler. Modül Sayısı da seçilen modülün (hafta, ünite) sayısını belirleyecektir. Başlangıç ve bitiş tarihleri dönemin hangi tarihte başlayıp hangi tarihte sona ereceğini belirleyecektir.


   Dönem oluşturma tamamlandığında “Değişiklikleri Kaydedin” butonuna basılarak işlem sonuçlandırılır. Dönemin oluşturulmasından vazgeçilmesi durumunda “İptal Et” butonu kullanılacaktır. Oluşturulan döneme dönemler sayfasından “Yeni Ekle” denerek eksik hafta eklenebilecektir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.