Skip to main content
Skip table of contents

Neden Eğitim365’de geçmiş dönem dersini göremiyorum?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Neden?

   Geçmiş dönem dersi tekrar aktif edildiğinde öğrencilerin tekrar geçmiş döneme ait dersi görememelerinin sebebi mevcut şubenin bitiş tarihi bölümüne geçmiş bir tarih eklenmesi veya ekli kalmasından kaynaklanır.


Nasıl Çözerim?

   Bu sorunu çözmek için mevcut şubenin bitiş tarihi bölümünü daha ileriki bir tarih olarak ayarlayabilir ya da mevcut şubenin bitiş tarihi bölümünü boş bırakabilirsiniz.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.