Skip to main content
Skip table of contents

Eğitim365 kurulduktan sonra kullanım ile ilgili eğitim veriyor musunuz?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Evet, satın alma durumunda yerinde, kiralama durumunda paket cinsine göre yerinde ve Internet üzerinden eğitim verilmektedir.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.