Skip to main content
Skip table of contents

Kullanıcıların Login Esnasında Oluşması

Eğitim365 sisteminde, daha sağlıklı ve daha kolay senkronizasyon işlemleri gerçekleştirebilmeniz için geliştirme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yapılan bu geliştirmelerden bir tanesi de “Kullanıcıların Login esnasında oluşma” özelliğidir.

Bu işlem ile beraber servis tarafından verileri gönderilen ancak henüz Eğitim365 tarafında  oluşturulmamış kullanıcılar login sayfasında kontrol edilerek kullanıcılarının oluşması sağlanır. Böylece eğitmenlerin ve öğrencilerin sisteme daha kolay ulaşması sağlanır.

İşlemi gerçekleştirebilmek için, öncelikle, kurumunuzun OBS sisteminden Eğitim365 sistemine veri akışını sağlayan Web Servise, eğitmen ve öğrenci için belirtilmiş metotların, bu hizmeti aldığınız kurum tarafından eklenmiş olması gerekmektedir. Metotlar eklendikten sonra tarafımıza bilgi vermeniz yeterli olacaktır. Sonrasında yapacağımız düzenlemelerle, eğitmenleriniz ve öğrencileriniz kendi kullanıcılarını oluşturarak sisteme giriş yapabilecektir.

SSO

Kullanıcıların sisteme Öğrenci Bilgi Sistemindeki bilgiler ile girebilmesi için hazırlanması gereken fonksiyonlardır. Dikkat edilmesi gereken ise hangi kullanıcı adı öğrenci bilgi sisteminden doğrulanacak ise bu bilginin “GetEnrollment” yada “GetInstructors” metotlarında kullanıcı adı olarak döndürülmesi gerekmektedir.

Kullanıcı Giriş Doğrulama

               Kullanıcı adı ve şifre alarak kullanıcıların bilgilerini doğrulayan servistir. Metot ismi ValidatedUser. Bu metot’da hem öğrenci hem de öğretim elemanı sorgulaması yapılabilir

Parametre ismi

Parametre Tipi

Açıklama

password

string

Şifre


Cevap olarak IsLogin alanında “true” ya da “false” değerleri dönecektir. Girişin başarılı olması durumunda ekstradan kullanıcı bilgileri döndürülecektir.

Veri Etiketi

İsmi

Açıklama

IsLogin

bool

Giriş denemesi bilgisi

UserName

string

Kullanıcı adı bilgisi

Name

string

Ad bilgisi

Surname

string

Soyad bilgisi

E-Mail

string

E-mail bilgisi

UserType

int

Kullanıcı tip bilgisi. Öğrenci için 8 , Öğretim elemanı için 4 döndürülecektir.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.