Skip to main content
Skip table of contents

9.1.2. E-ders Aktivitesi (Eğitmen)

Ürün: ALMS
Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz: https://advancity.com.tr/files/ALMS_Egitmen_Kullanim_Kilavuzu.pdf
Video Kılavuz: https://www.youtube.com/watch?v=D_UPNWDYDH8

   Dersi yönetme panelinden, Yeni Aktivite Ekle> E-ders sekmeleri seçildiğinde şube seçimi sayfasından sonra yeni e-ders ekleme sayfası ekrana gelir.

  • Bitirme kriteri, Görüntüle: Öğrenci e-ders aktivitesini açtığında aktiviteyi tamamlamış olur.
  • Tamamlandı: Öğrenci e-dersin son adımına kadar gelip, varsa “dersi tamamla”, “bitir” vb. butonlarla e-dersten çıktığında aktiviteyi tamamlamış olur.
  • Notlandırma: Eğitmen bu e-ders için öğrenciye bir not verdiğinde, aktivite tamamlanmış olur.
  • E-ders tipi, ALMS sistemi sadece Scorm 1.2 tipindeki e-ders paketlerini desteklemektedir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.