Skip to main content
Skip table of contents

2.3. Geri Bildirim

Ürün: Kampüs365
Eğitim: Eğitim365 - Eğitmen Kullanım Kılavuzu
Yazar: 
Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Kampüs365 - Eğitim365 Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap:
 https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not:
Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Ana sayfada ve tüm sayfalarda sağ üste yer alan içinde ünlem olan konuşma baloncuğu düğmesine tıklayarak sistem hakkında hata (bug), iyileştirme (improvement) ve yeni özellik isteği (new feature request) geri bildirimlerinde bulunabilirsiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.