Skip to main content
Skip table of contents

3.8.3. Not Çizelgesi Oluşturma (Eğitmen)

Ürün: Kampüs365
Eğitim: Eğitim365 - Eğitmen Kullanım Kılavuzu
Yazar: 
Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Kampüs365 - Eğitim365 Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap:
 https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not:
Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Dersinize özel not çizelgesi oluşturabilirsiniz. Bir dersin içerisinde yer alan istediğiniz aktiviteler için özel not oranı (yüzdesi) belirleyebilirsiniz. Daha sonra aktivite ayarlarından notlandırma gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili ders içerisinde yer alan İşlemler düğmesine tıklayın.
İşlemler içerisinde yer alan not çizelgesi oluşturma düğmesine tıklayın.
Yeni not çizelgesini ekle düğmesine tıklayın.
Eğer not çizelgesini silmek isterseniz not çizelge adının solundaki sil (çarpı) düğmesine tıklayın.
Sol üstte yer alan metin kutusuna tıklayarak not çizelgesinin adını değiştirebilirsiniz.
Kanaat notu bölümü standart olarak gelir. Ders notuna etki eklenmesini istediğiniz aktivite adını yazarak arayabilirsiniz.
Aktivitenin ilk üç harfini yazdığınızda otomatik olarak aranır. Listelenen aktivite adına tıklayarak not çizelgesine ekleyin.
Not çizelgesine eklediğiniz aktiviteler alt alta listelenir.
Listelenen aktiviteleri not çizelgesinden silmek için aktivite adının solunda yer alan sil (çarpı) düğmesine tıklayın.
Kanaat ve aktivite adlarının sağındaki metin kutusuna aktivitenin ders notuna etki edeceği yüzde değeri girin.
Aktiviteleri ve yüzde değerlerini kaydetmek için not defterinin sol altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
Kanaat notlarını vermek için notlandırma sayfasına git düğmesine tıklayın.
Şubedeki tüm öğrenciler için kanaat notu metin kutularına 1 ile 100 arasında kanaat notu girin.
Tüm şube öğrencileri için kanaat notlarını ekledikten sonra sayfanın sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
Verdiğiniz kanaat ve aktivitelere verdiğiniz notları görüntülüyorsunuz. Tüm not defterini indirmek için sayfanın sağ üstünde yer alan raporu indir düğmesine tıklayın.
Şube öğrencileri için not defterinde seçtiğiniz aktiviteleri ve verdiğiniz kanaat notlarını excel içerisinde görüntülüyorsunuz.
Notlandırma sayfasına geri dönmek için notlandırma sayfasına geri dön düğmesine tıklayın.
Not defterinde verilen notları öğrencilere yayınlamak için tümünü yayımla düğmesine tıklayın.
Yayımladığınız kanaat veya aktivite notunu yayımdan kaldırmak için ilgili notun sağındaki yayımlamayı durdur düğmesine tıklayın.
Kanaat notunu düzenlemek ve aktivite notlarını görüntülemek için notlandırma sayfasına git düğmesine tıklayın.
Önceki verilen kanaat notlarını görüntülemek için önceki verilen kanaat notlarını görüntüle düğmesine tıklayın.
Önceki kanaat notlarını görüntülüyorsunuz. Notlandırma sayfasına geri dönmek için notlandırma sayfasına geri dön düğmesine tıklayın.
Şubedeki tüm öğrenciler için kanaat notu metin kutularına 1 ile 100 arasında kanaat notu girin.
Tüm şube öğrencileri için kanaat notlarını ekledikten sonra sayfanın sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
Notlandırma sayfasına geri dön düğmesine tıklayın.
Not çizelgesi sayfasına geri dön düğmesine tıklayın.
Yayımdan kaldırdığınız kanaat veya aktivite için yayımla düğmesine tıklayın.
Şubenizdeki öğrenciler için not çizelgesinde seçtiğiniz aktiviteler ve kanaat notları yayımlanmış oldu.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.