Skip to main content
Skip table of contents

HTML5 İçeriklerinin Gömülü Olarak Açılması Sağlıyor mu?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Şu an HTML5 içerikleri gömülü olarak oynatılamıyor. Fakat HTML5 içerikli dosyaların ürünümüzde gömülü olarak oynatılabilmesi için geliştirme listemize alınmıştır.
  • HTML5 içeriklerini .zip olarak sisteme yükleyip kullanıcıların indirmelerini sağlayabilirsiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.