Skip to main content
Skip table of contents

Eğitim365 yazılımı içim CD yolluyor musunuz, ürünü nasıl kurabilirim?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Ürünümüz bulut sistemdir. Yazılım için CD yollamıyoruz, ürün satın alındığında teknik destek ekibimiz müşterilerimize kurulum konusunda yardımcı olacaktır.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.