Skip to main content
Skip table of contents

ALMS Nedir?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   ALMS'nin açılımı Advancity LMS'tir. LMS, eğitim yönetim sistemleri için kullanılan genel bir kısaltma olup İngilizce bir tamlama olan Learning Management System'in kısaltmasıdır.

   Çok sayıda eğitim kurumu (üniversite ve eğitim şirketleri) ve şirketler tarafından kullanılan ALMS, web ve mobil uygulamaları içinde barındıran bir eğitim yönetim sistemidir.

   ALMS ile kurumlar, uzaktan eğitim operasyonlarını yönetmekte, eğitimlerini planlamakta ve farklı tiplerde içerik sunarak eğitmen, çalışan ve öğrencilerine hizmet vermektedirler.

   ALMS ile ilgili daha fazla bilgiyi https://www.advancity.com.tr/egitim365 adresinde bulabilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.