Skip to main content
Skip table of contents

4.1. Sık Kullanılan Raporlar

Ürün: Kampüs365
Eğitim: Eğitim365 - Eğitmen Kullanım Kılavuzu
Yazar: 
Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Kampüs365 - Eğitim365 Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap:
 https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not:
Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Sık kullanılan raporlar bölümünde günlük ziyaretçi raporu alabilirsiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.