Skip to main content
Skip table of contents

OBS Ders Kaydını Tamamlayan Öğrencileri SYNC ile Otomatik Aktarabilir miyim?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

SYNC tarafından değil fakat ek bir geliştirme gerçekleştirilerek sync aracı ile oluşturulan derslere öğrencilerin otomatik olarak eklenmesini sağlayabiliyoruz.

Kullanıcılar Eğitim365 sistemine giriş yaparken SSO ile doğrulama yapılarak kullanıcılar servis tarafından kontrol edildikten sonra eğer SSO, Eğitim365 sistemine kullanıcıyı doğrularsa ve derslerini iletirse, kullanıcıların aldıkları veya verdikleri derslere otomatik aktarılır. Kullanıcılar derslerini görmeye veya vermeye başlayabilir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.