Skip to main content
Skip table of contents

ALMS Sistemine Dosyalarınızı ve Dokümanlarınızı Yükleyin.

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


   Dosya Gezgini menüsünde dosyalarım, paylaşılan dosyalar, FTP klasörü ve yeni dosya yükleyin başlıkları görüntülenecektir. ALMS kullanıcıları arasından sadece Yönetici (Sistem Yöneticisi) sisteme yüklenmiş ve yüklenen tüm dosyaları görüntüleyebilir. Öğretim elemanları sadece kendi yükledikleri ve yöneticinin yükleyip kendileriyle paylaştıkları dosyaları görüntüleyebilirler.

   Dosya gezgininde dört sekme görüntülenecektir. Dosyalarım, Paylaşılan Dosyalar, FTP Klasörü ve Yeni Dosya Yükleyin.

   Dosyalarım sekmesi hem yönetici hem de öğretim görevlisi için kendi yükledikleri dosyaları görüntüleyebilecekleri sekmedir. Paylaşılan Dosyalar sekmesinde öğretim görevlisi kendi dosyalarını ve kendisiyle paylaşılan dosyaları görüntüleyebilecekken yönetici bu sekmede organizasyona yüklenen tüm dosyaları bu sekmede görüntüleyebilecektir.


   FTP Klasörü yöneticinin görüntüleyebileceği sekmedir. Boyutu iki yüz elli megabaytı aşan dosyalar tarayıcılardan (browser) yüklenmeye çalışıldığında zaman aşımına uğrayacağından yöneticilere verilen FTP adresleri yoluyla yöneticiler FTP ile sisteme büyük dosylara yükleyip paylaşabilirler. Yeni Dosya Yükleyin başlıklı klasörden hem yöneticiler hem de öğretim görevlileri sisteme dosya yükleyebilirler. Yüklenecek dosyaların paylaşılan dosyalara mı yoksa dosyalarım klasörüne mi yükleneceğini buradaki seçeneklerden belirlenecektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.