Skip to main content
Skip table of contents

2.1. Zaman Çizelgesi (Öğrenci) (Web)

Bilgi

Ürün: Kampüs365
Modül: Eğitim365 (Web)
İçerik Seviyesi: Üniversite
Eğitim: Öğrenci Kullanıcısı Kullanım Kılavuzu
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Kampüs365 - Eğitim365 Öğrenci Kullanım Kılavuzu.pdf
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8SBPvZeNcK8
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.


Ana sayfada yer alan zaman çizelgesine tümü düğmesine tıklayarak tüm geçmiş, şimdi ve gelecekteki aktiviteleri görüntüleyebilirsiniz. Ekranın sağ üstte yer alan filtre bölümünden tümü, ödev, sınav ve sanal sınıf aktiviteleri filtreleyerek sıralayabilirsiniz. Ana sayfada yer alan sanal sınıf bölümünün sağ üstünde yer alan tümü düğmesine tıklayarak zaman çizelgesinde sanal sınıflar filtrelenmiş şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Zaman Çizelgesi Sayfası

Zaman Çizelgesi Sayfası - Sanal Sınıf Aktivite Filtresi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.