Skip to main content
Skip table of contents

ALMS Kullanıcılar: Kullanıcı Ekle ve Düzenle

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


   ALMS sisteme farklı yollarla ve farklı şekillerde kullanıcı eklenmesine olanak tanır. Kullanıcı ekleme işlemi teker teker, çoklu olarak veya grup şeklinde yapılabilir.


   Teker teker kullanıcı eklemek için “Yeni Ekle” butonuna basılarak gelen sayfadaki öncelikle yıldızla (*) belirtilmiş zorunlu alanlar ve istenirse geri kalan alanlar da doldurularak kullanıcı ekleme işlemi yapılır. Kullanıcı ekleme sayfasındaki zorunlu alanlar hariç diğer alanların gösterilip gösterilmeme ayarı “Tüm Ayarlar > Araç Kutusu > Kurumu Düzenle > Özel Alanlar” menüsünden belirlenebilir.   Zorunlu alanlar başta olmak üzere boş alanlar doldurulduktan sonra “Değişiklikleri Kaydedin” butonuna basılarak kullanıcı sisteme eklenir. Roller satırındaki seçimle kullanıcının rolü (yönetici, eğitmen, öğrenci, veli, diğer) belirlenmiş olacaktır. Öğrenci seçilmesi halinde eğer sistemde kayıtlı ise öğrencinin durumunu kontrol edebilmesi için veli de sisteme eklenebilir.


   Başarılı kullanıcı kaydından sonra kullanıcının bağlı olacağı programın belirleneceği sayfa gelecektir. Programa hangi rolde ekleneceği de belirlenen kullanıcı sisteme başarıyla kaydedilmiş olacaktır.


   İçeri Aktar butonuyla sisteme MS Excel dosyası kullanılarak çoklu kullanıcı eklemek mümkündür.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.