Skip to main content
Skip table of contents

ALMS Departmanlar, Organizasyon ve Hiyerarşi

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


   ALMS temelde bir ana organizasyona bağlı organizasyonlar ve bu organizasyonlara bağlı programlarla bunlara bağlı ana dersler ve derslerden oluşan bir ağaç yapısı şeklinde düşünülebilir. Bu yapının tepesinde ana organizasyon yani kurumun veya üniversitenin kendisi bulunur. Altında da ana organizasyona bağlı organizasyonlar yani “Departmanlar”.


   Ana organizasyona bağlı departmanlar oluşturmak için organizasyonun sağ tarafındaki “Ekle” butonuna basılır. Açılacak “Birim Oluştur” sayfasında departmanın ismi yazılır ve hemen altındaki “IsProgram” seçimi tercihe göre “Yes” veya “No” olarak seçilir. Oluşturulan birim departmansa “No” bırakılır. Böylece bu birimin ya da departmanın altına ana dersler ve onların altlarına da dersler açılabilir.

Daha net anlaşılması için şu şekilde örnek verilebilir:

   Bir üniversite bir fakülte (departman) oluşturacağı zaman “IsProgram” NO bırakılır. Mühendislik Fakültesi bir departmandır. Bu departmanın altında açılacak Bilgisayar Mühendisliği bir programdır demek ki Bilgisayar Mühendisliği oluşturulurken IsProgram “Yes” olacaktır.   Birimin adı oluşturulduktan ve IsProgram seçimi yapıldıktan sonra “Değişiklikleri Kaydedin” butonuna basılır. Gelen sayfada “Program Özelliklerini Düzenleyin” butonuna basılarak programın ayarları yapılır.


   Bu sayfada yıldızlarla (*) belirtilmiş alanlar zorunlu ve boş geçilemeyecek alanlardır. Ad programın adı, URL programa ulaşmak için kurum tarafından oluşturulmuş bir web adresi var ise girilir.


   Kısaltma program için belirlenmiş kısaltmadır. Kurum tarafından veya programı oluşturan yönetici tarafından belirlenir. Logo programın logosu olacak ve sadece yöneticiler tarafından görüntülenecektir. Dil programın dili (Türkçe, İngilizce, vb.) olacaktır.


   Kendi kendine Kaydolma Tipi derse kaydolacakların yönetici veya eğitmen tarafından mı kaydedilecekleri veya kendi kendilerine kaydolabilmelerini belirleyecek alandır. Seçenekler Hiçbir zaman, Her Zaman, Varsayılan Olarak Hayır ve Varsayılan Olarak Evet şeklindedir. Bu alanlar doldurularak “Kaydet” butonuna basılır ve program düzenlenmiş olur. Program düzenlenirken diğer iki sekme, Sınav Ayarları sınav öncesinde ve sınav bitiminde çıkarılacak metinlerin girildiği sekme ve Sosyal Medya yani programa giriş yapılırken sosyal medya hesapları kullanılarak giriş yapılıp yapılamayacağını belirler. Bu ayar aynı zamanda yine Kokpit içerisindeki Tüm Ayarlar menüsündeki Kurum Düzenle içerisinden de yapılabilir.


   Organizasyon Şemasında görüntülenen organizasyonlar ve programlar liste veya ağaç şeklinde görüntülenebilir. Her iki görüntüleme seçeneklerinden de organizasyon oluşturma, düzenleme ve silme işlemleri gerçekleştirilebilir.   ALMS organizasyonların ve programların kurumlarla senkronize olarak çalışmasına olanak tanır. Kurumların talebi üzerine kurumlardan organizasyon ve programlar senkronize edilebilir. Bu özellik kurumların taleplerine göre aktifleştirilir veya kullanılmaz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.