Skip to main content
Skip table of contents

9.1.1. Ödev Aktivitesi (Eğitmen)

Ürün: ALMS
Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz: https://advancity.com.tr/files/ALMS_Egitmen_Kullanim_Kilavuzu.pdf
Video Kılavuz: https://www.youtube.com/watch?v=N1e3GqYwtOQ

   Dersi yönetme panelinden, Yeni Aktivite Ekle> Ödev sekmeleri seçildiğinde şube seçimi sayfasından sonra yeni ödev ekleme sayfası ekrana gelir.

  • Son teslim tarihi, öğrencilerin ödevlerini teslim edebilecekleri son tarihtir.
  • Yükleme sayısı, öğrencinin sisteme yüklediği ödev dosyasını, kaç kere değiştirebileceğini belirler.
  • Teslim tarihinden sonra dosya indirilmesine izin ver ayarı “Evet” seçilirse, ödev teslim tarihi geçse de öğrenciler eğitmenin yüklediği ödev dosyasını indirebilir.
  • Bitirme kriteri, Görüntüle: Öğrenci ödev aktivitesini açtığında aktiviteyi tamamlamış olur.
  • Dosya Yükle: Öğrenci kendi ödev dosyasını yüklediğinde aktiviteyi tamamlamış olur.
  • Notlandırma: Eğitmen bu ödev için öğrenciye bir not verdiğinde, aktivite tamamlanmış olur.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.