Skip to main content
Skip table of contents

9.1.10. Sözlük Aktivitesi (Eğitmen)

   Dersi yönetme panelinden, Yeni Aktivite Ekle> Sözlük sekmeleri seçildiğinde, şube seçimi sayfasından sonra yeni sözlük ekleme sayfası ekrana gelir. Genel ayarları yapılıp “Kaydet” butonuna tıklandığında, ders sayfasına eklenir, fakat içinde henüz hiçbir tanımlama bulunmaz. Sözlüğe yeni kavramlar eklemek için, ders sayfasında ilgili sözlük aktivitesinin işlem menüsünden “Kelime Ekle, Düzenle, Sil” sekmesi seçilmelidir. Sözlüğe henüz bir kavram eklenmemişse, kavram listesi aşağıdaki gibi boş gelecektir.

“Yeni Ekle” butonuna tıklayarak yeni kavramlar ve tanımları sözlüğe eklenebilir.

Kelimeler eklendikçe bu kelimeler listede sıralanır.

Kullanıcılar sözlük aktivitesini açtığında, kavramlar ve tanımları aşağıdaki gibi görüntülenir.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.