Skip to main content
Skip table of contents

Eğitim365 tasarımını kurumumun kurumsal kimliğine uygun hale getirebiliyor musunuz?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Evet. Kurumunuzun logosunun yerleştirilmesi, görsel revizyon ve kurumunuza ait alan adı yönlendirmesi vb. hizmetler sunulmaktadır.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.