Skip to main content
Skip table of contents

ALMS Kokpit Nedir?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


   Kokpit yöneticinin (veya sistem yöneticisinin) ALMS sisteminde yapı (kurum veya üniversite) oluşturmak veya mevcut yapıya eklemeler, yapıda değişiklikler yapmak için kullanacağı menüdür. Kokpit sadece yöneticinin tasarrufundadır. ALMS’deki organizasyonlar, programlar, kullanıcılar, dersler buradan oluşturulur ve sistem içerisinde varsayılan olarak gelen ayarların değişiklikleri kokpitten yapılır.


   ALMS’de varsayılan gelen menüler ve kullanıcı yetkileri ve daha birçok özellik opsiyoneldir. ALMS kullanan üniversiteler kokpitteki “Departmanlar” menüsünü yine bu isimle kullanırken K12 kurumları bu menünün ismini “Okullar” yapabilir veya diğer başka kurumlar ALMS’yi kendi kurumsal jargonlarına göre şekillendirebilirler.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.