Skip to main content
Skip table of contents

Çift Anadal (ÇAP) Yapan Bir Öğrenci Her İki Bölümü İçin Sisteme Nasıl Giriş Yapabilir?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

  • Çift anadal (ÇAP) yapan öğrencilerin kurumların Eğitim365 sistemlerine girip iki bölümüne de erişebilmelerinin en kolay yolu E-Devlet entegrasyonu ile sağlanır.
  • E-Devlet entegrasyonu olan kurumlarda öğrenciler E-Devlet giriş bilgileriyle Eğitim365 sistemine girebilmektedir.
  • Ayrıca öğrencilerin de E-Devlet kullanıcı giriş bilgilerine sahip olmaları gerekir. Eğer yoksa PTT'den E-Devlet giriş bilgilerinizi temin edebilirsiniz.
  • Eğitim365 sistemine E-Devlet giriş bilgileri ile giriş yaptığınızda karşınızda iki farklı kullanıcı gelir.
  • Hangi bölümün derslerine erişmek istiyorsanız o kullanıcı bilgisini seçerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet Entegrasyonu Olmayan Kurumlarda

  • E-Devlet entegrasyonu olmayan kurumlarda öğrenci için Eğitim365 sisteminde manuel olarak yeni bir kullanıcı oluşturulduktan sonra ders ve şube atamaları yapılabilir.
  • Böylece ÇAP yapan tek bir öğrenci iki farklı kullanıcıyla sisteme giriş yapıp iki bölümünü de görmesi sağlayabilir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.