Skip to main content
Skip table of contents

9.1.5. Doküman Aktivitesi (Eğitmen)

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


   Dersi yönetme panelinden, Yeni Aktivite Ekle> Doküman sekmeleri seçildiğinde şube seçimi sayfasından sonra yeni doküman ekleme sayfası ekrana gelir.

  • Dosya, doküman aktivitesine eklenecek dosya bu bölümden yüklenebilir.
  • Bitirme kriteri, bu aktivite için tek bitirme kriteri dokümanın görüntülenmesidir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.