Skip to main content
Skip table of contents

12.1.7. Smart Question Ekleme (Akıllı Soru) (Eğitmen)

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Akıllı sorular her kullanıcı için aynı soruyu benzersiz rakamlar kullanarak kurgulamanızı sağlar. Böylece her öğrenci kendine özel değerlere sahip sorulara yanıt verecektir.

(1) Soru Metni:Smart Question” yazısına tıklayarak akıllı soru oluşturabilirsiniz.
(2) Ana Ders: Sorunun ekleneceği derslerin bağlı olduğu ana derstir. Sınavlara soru eklenirken de yine bu ana derse göre seçim yapılabilmektedir.
(3) Ders: Sorunun ekleneceği derstir. Sınavlara soru eklenirken de yine bu derse göre seçim yapılabilmektedir.
(4) Dönemler: Sorunun ekleneceği dönemdir. Sınavlara soru eklenirken de yine bu döneme göre seçim yapılabilmektedir.
(5) Kim Kullanabilir?: Soruyu sizin ve yöneticinizin dışında hangi eğitmenlerin kullanabileceğini bu bölümde ekleyebilirsiniz.
(6) Konu Başlıkları: Soru seçimi yapılırken ya da sınav sorularının puanlaması yapılırken kullanılabilmektedir.
(7) Kategoriler: Rapor alınırken hangi kategoride kaç soru olduğu bilgisinin belirlenmesinde ya da soru seçerken kullanılabilir.
(8) Anahtar Sözcükler: Soruların daha kolay bulunabilmesi için anahtar sözcük bölümünü doldurabilirsiniz.
(9) Sahibi: Raporlarda soruyu hazırlayan kişilerin bilgisi gerekiyorsa, soruyu oluşturan kişiler buradan eklenebilir.
(10) Zorluk: Sınav soruları seçilirken zorluk derecesine göre seçim yapılsın isteniyorsa, sorunun zorluk derecesi belirtilmelidir.
(11) Yorumlar: Eğitmen soru hakkında yorum eklemek istiyorsa bu kutucuğa yazabilir. Yorumlar kutucuğuna yazılan metin, öğrenciler tarafından da görüntülenir.
(12) Kaydet: Düğmeye tıklandığında soruyu kaydeder ve soru bankası sayfasına geçiş yaparsınız.
(13) Kaydet ve Yeni Oluştur: Düğmeye tıklandığında soruyu kaydeder, soru metni ve cevaplar temizlenir, eklenen diğer bilgiler temizlenmez.
(14) Kaydet ve Temizle: Düğmeye tıklandığında soruyu kaydeder ve tüm bilgiler temizlenir.

   Kaydetme işlemi sonrası, işlemin başarılı olduğuna dair bir metin kutusu görünür ya da soruda hata veya eksik varsa üst kısımda uyarı metni görünür.
Örnek Bir Akıllı Soru Oluşturalım:
 • Soru metni “Smart Question” yazısına tıklayın. Açılan pencerede sol tarafta soruyu hazırlayacağınız alan yer alır. Sağ tarafta sorunun ön izlemesini ve testini yapabileceğiniz alan yar alır. Adım adım akıllı soruyu anlatırken örnek bir soru oluşturup kaydedelim.
 • Soru Yöntemi: Bu bölümde soru tipini “Sınav” veya “Eğitim” olarak seçebilirsiniz. İsterseniz bu alanı boş bırakabilirsiniz. Bu alanı doldurmanız soruyu düzenlemek veya sınava eklemek için soruyu aramalarınızda yardımcı olacaktır.
 • Soru yöntemini “Sınav” seçin.
 • Soru Adı: Sorunuzu tanımlayıcı bir ad vererek daha sonradan düzenlemek veya sınava eklemek için soruyu aramalarınızda yardımcı olacaktır.
 • Soru adı bölümüne ders kodunuzu yazın. Örneğin; MAT101
 • Soru Açıklaması: Soru açıklaması bölümüne sorunuzun daha iyi anlaşılması için kısa bilgiler verebilirsiniz.
 • Soru açıklaması bölümüne bir açıklama yazın. Örneğin; Ortamda bulunan 0 °C sıcaklığa aynı zamanda 32 °F diyebiliriz.
 • Değişkenler: Değişkenler sayesinde öğrencilere farklı sınav değerleri üretebilirsiniz. Her öğrencinin sorusu aynı ve cevabı farklı olacaktır. Örneğin; Değişken ekle düğmesine tıklayın.
  • İsim: Değişkenin ismi örneğin; n
  • Tip: Değişkenin nasıl çalışacağını belirtir.
   • Formül: Değişkene bir formül ekleyerek farklı işlemlerde tek bir değişken ismi yazarak uzun formül hesaplatabilirsiniz.
   • Dizi: Değişken içerisine birden fazla değer girebilir ve sırasıyla kullanabilirsiniz.
   • Aralık: Değişkene iki değer arasında rastgele bir değer atayabileceğinizi belirtir. Örneğin; Aralık seçimini gerçekleştirelim.
  • Min: Aralık değişken tipinin en az alabileceği değeri bu kutucuğa girebilirsiniz. Örneğin; 0 değerini girelim.
  • Max: Aralık değişken tipinin en çok alabileceği değeri bu kutucuğa girebilirsiniz. Örneğin; 1000 değerini girelim.
  • Adım: Değişken değerinin art arda kaç kez üretileceğini belirler. Üretilen en son değer soruya yansıtılır. Örneğin; 1 değerini girelim.
  • Nokta: Bu bölümdeki sayıyı arttırdıkça virgülden sonra kaç basamak olacağı belirlenir. Örneğin; 0 seçelim.
  • Şart: Birden fazla değişken olduğu durumlarda değişkenler arasındaki durumlara göre farklı koşullar oluşturmanızı sağlar. Eşit, eşit değil, küçüktür, küçük değil, büyüktür, büyük değil durumlarına göre şartlar oluşturabilirsiniz.
 • Bölüm 1: Bir soruya bağlı birden fazla bölüm olabilir.
 • Soru Tipi: Sorunuzun sorulurken hangi soru tipinde sorulmasını istediğinizi seçebilirsiniz.
  • Çoktan Seçmeli Soru Tipi: Birden çok seçenekten bir tanesi işaretlenerek cevaplar alınabiliyor.
  • Birleşik Soru Tipi: Boşlukları doldurma şeklinde cevaplar alınabiliyor.
  • Sıralı Soru Tipi: Art arda soru sorulu cevaplar alınabiliyor. Örneğin; sıralı soru tipini seçelim.
 • Soru Açıklama: Sorunuz için bir açıklama veya soru metnini bu alana girebilirsiniz. Örneğin; “Bu bilgiye göre n °C kaç °F'dır?” (Burada n oluşturduğumuz değişken n değerini eklemek için “fx” düğmesine tıklayarak değişkenlerden “n” düğmesine tıklayarak enter düğmesine tıklamalısınız.
 • Cevap 1: Bir sorunun birden fazla farklı çözümü veya cevabının olduğu durumlardan birden fazla cevap ekleyebilirsiniz.
 • Cevap Tipi: Cevap tipi sorunuza oluşturduğunuz değişkenler ile işlem veya gösterim biçimi bakımından farklılık arz edebilir. Bu nedenle farklı cevap tipleri bulunur. Cevap tipleri: Numerik, Numerik ve Birim, Formül, Formül ve Birim, Hesaplama veya Hesaplama ve Birim olarak seçebilirsiniz.
  • Numerik: Numerik cevap tipini seçerek sadece sayısal bir cevap ekleyebilir ve bu sabit cevabı öğrenci bularak girdiğinde doğru sonucu verir. Her öğrenciden aynı cevap alınacaksa numerik cevap tipi kullanılabilir.
  • Numerik ve Birim: Öğrencilerden standart bir cevap bulunması isteniyor ve bu cevabın biriminin de öğrenci tarafından eklenmesini istiyorsanız numerik ve birim cevap tipini seçebilirsiniz.
  • Formül: Öğrenciden cevap olarak bir formül talep ediyorsanız formül cevap tipini seçebilirsiniz.
  • Formül ve Birim: Öğrenciden cevap olarak bir formül ve birim talep ediyorsanız formül ve birim cevap tipini seçebilirsiniz.
  • Hesaplama ve Birim: Öğrenciden cevap olarak bir değişkene bağlı olarak hesaplama ve birim talep ediyorsanız formül cevap tipini seçebilirsiniz.
  • Hesaplama: Öğrenciden cevap olarak bir değişkene bağlı olarak hesaplama talep ediyorsanız formül cevap tipini seçebilirsiniz. Örneğin; hesaplama seçelim.
 • Yakınlık %: Verilen değer doğru değere ne kadar yakın olursa doğru kabul edileceğini burada belirleyebilirsiniz. Örneğin; 2 girelim.
 • Ondalık: Ondalık değer bölümüne girilecek cevabın virgülden sonra kaç değer alacağını belirler. Örneğin; 2 girelim. (Örnek değer: 0,02)
 • Ön Yazı: Cevap bölümünden önce yazılacak olan yazıyı bu bölüme girebilirsiniz. Örneğin; “Cevap:”
 • Sonraki Yazı: Cevap bölümünden sonra yazılacak olan yazıyı bu bölüme girebilirsiniz. Örneğin; “°F'dır”
 • Cevap Ekle: Düğmeye tıklayarak yeni bir cevap alanı ekleyebilirsiniz.
 • Çözüm 1: Girdiğiniz değişkene göre ve cevap tipine göre değer, formül veya hesaplama işlemi girebilirsiniz. Örneğin; “n*9/5+32”
 • Çözüm Ekle: Düğmeye tıklayarak yeni bir çözüm alanı ekleyebilirsiniz.
 • İpucu 1: Sorunuz için bir ipucu ekleyebilirsiniz. Örneğin; Arkadaşlar bu konuyu dersimizin 3. haftası 2. ders saatinde işlemiştik.
 • İpucu Ekle: Düğmeye tıklayarak yeni bir ipucu alanı ekleyebilirsiniz.
 • Yanlış Cevap İpucu 1: Sorunuza yanlış cevap verildiğinde öğrenciye bir ip ucu göstermek istiyorsanız yanlış cevap ipucu ekleyebilirsiniz. Örneğin; T(°F) = T(°C) × 1.8 + 32
 • Yanlış Cevap İpucu Ekle: Düğmeye tıklayarak yeni bir yanlış cevap ipucu ekleyebilirsiniz.
 • Bitiş Yazısı: Bitiş yazısı bölümüne cevaplama hakları bittikten sonra öğrencinin karşısına çıkarılacak yazıyı ekleyebilirsiniz. Örneğin; “Doğru cevap veya soru yanıt limiti doldu. Bir sonraki soruya geçebilirsiniz.”
 • Yeni Soru Bölümü Ekleyin: Düğmesine tıklayarak yeni bir soru ekleyebilirsiniz. Sorularınız sıralı olarak görüntülenecektir.
 • Json’u Dışa Aktar: Düğmeye tıkladığınız zaman eklediğiniz sorunun json soru dosyasını dışa aktarabilirsiniz.
 • Json’u İçe Aktar: Düğmeye tıkladığınız zaman elinizde var olan json soru dosyasını içe aktarıp soru ekleyebilirsiniz.
 • Yükle: Yükle düğmesine tıkladığınız zaman sistemde var olan sorular arasından soru seçip soru bankanıza ekleyebilirsiniz.
 • Kapat: Kapat düğmesine tıklayarak düzenleme ekranından çıkabilirsiniz.
 • Belirleyici Kriter Eklemeyi Unutmayın! Sorunuza mutlaka ana ders, ders, dönemler, kim kullanabilir, konu başlıkları, kategoriler, anahtar sözcükler, sahibi ve zorluk kriteri ekleyiniz. Örneğin;
  • Ana Ders: Örnek Ana Ders
  • Ders: Örnek Ders
  • Dönemler: 2021-2022 Örnek Dönemi
  • Kim Kullanabilir: Başka bir eğitmenin sorunuzu kullanmasını istiyorsanız bir eğitmen ekleyebilirsiniz.
  • Konu Başlıkları: Maddenin Halleri
  • Kategoriler: Fizik II
  • Anahtar Sözcükler: Santigrat
  • Sahibi: Yunus YALIN
  • Zorluk: Kolay
  • Yorum: İsteğe bağlı olarak yorum ekleyebilirsiniz.
 • Kaydet: Düğmeye tıkladığınız zaman soruyu soru soru bankasına eklenecektir.
Sorunun sınavda görüntülenme şekli:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.