Skip to main content
Skip table of contents

Eğitim365 için hangi destek hizmetleri veriliyor?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Yoğun dönemlerde (senkronizasyon ve sınav haftası gibi) gerekli önlemlerin alınabilmesi ve ihtiyaç halinde acil taleplerinize (canlı dersin başlatılamaması, öğrencilerin derse bağlanamaması, öğrencilerin sınav olamaması, acil olan ders ve öğrenci senkronizasyon sorunları, sistem erişiminin durması vb) çözüm sunmak için destek adreslerimiz aşağıdaki gibidir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.