Skip to main content
Skip table of contents

2.4.2. Tercihler ve Uyarılar (Öğrenci) (Web)

Bilgi

Ürün: Kampüs365
Modül: Eğitim365 (Web)
İçerik Seviyesi: Üniversite
Eğitim: Öğrenci Kullanıcısı Kullanım Kılavuzu
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Kampüs365 - Eğitim365 Öğrenci Kullanım Kılavuzu.pdf
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8SBPvZeNcK8
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.


Tercihler ve uyarılar sayfasında bilgi kutularının gösterilip gösterilmemesini, hangi bilgi kutularının gösterilmesi gerektiğini, bilgi kutularının dizlimi kaç sütundan oluşturulması gerektiği ve tarih formatının nasıl olması gerektiğini düzenleyebilirsiniz.

Profil - Tercihler ve Uyarılar Sayfası

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.