Skip to main content
Skip table of contents

Youtube Videolarının Gömülü Olarak Açılması Sağlıyor mu?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Youtube videolarının şu anda gömülü (sayfa içerisinde gösterim) şekilde oynatılabilmesi sağlanmaktadır.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.