Skip to main content
Skip table of contents

ALMS İletişim Araçlarını Tanıyalım.

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


   ALMS sistem içi iletişim araçları mesaj, duyurular, anketler, forum ve yardım masasıdır.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.