Skip to main content
Skip table of contents

Eğitmen ve Öğrencilerin Kendi Derslerini Senkronize Edebilmesi

Eğitmen ve Öğrencilerin Kendi Derslerini Senkronize Edebilmesi

Eğitim365 sisteminde, daha sağlıklı ve daha kolay senkronizasyon işlemleri gerçekleştirebilmeniz için geliştirme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yapılan bu geliştirmelerden bir tanesi de “Eğitmen ve Öğrencilerin kendi derslerini senkronize edebilme” özelliğidir.

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için, öncelikle, kurumunuzun OBS sisteminden Eğitim365 sistemine veri akışını sağlayan Web Servise, eğitmen ve öğrenci için belirtilmiş metotların, bu hizmeti aldığınız kurum tarafından eklenmiş olması gerekmektedir.

Metotlar eklendikten sonra tarafımıza bilgi vermeniz yeterli olacaktır. Sonrasında yapacağımız düzenlemelerle, eğitmenleriniz ve öğrencileriniz için “Derslerim” sayfasına “Senkronize Et” butonu eklenecektir. Böylece, bu düğme kullanılarak OBS sisteminde atalı olmalarına rağmen Eğitim365 sisteminde oluşmuş fakat görüntülenemeyen derslerin kayıtları kendileri tarafından yapılabiliyor olacaktır. Dolayısıyla da sorun yaşayan kullanıcılar için ayrı ayrı kontrol etmeye gerek kalmadan kullanıcıların hızlı bir şekilde derse katılması sağlanacaktır.

Ayrıca bu işlem için siz de sistem yöneticisi olarak, senkronizasyon araçlarında bulunan “Web Servis Kontrolü” sayfasından ilgili kullanıcı adı ile kontrol sağlayabileceksiniz.


Web Servis İçin Yapılması Gereken İşlemler

OBS sisteminden, Eğitim365 sistemine veri akışını sağlayan Web Servisine, bu hizmeti aldığınız kurum tarafından eğitmen ve öğrenci için belirtilmiş metotların eklenmiş olması gerekmektedir.

Eğitmen Kullanıcısı İçin Eklenecek Metot:

  • Servis içerisine “GetTeacherCourses” isminde, kullanıcının ders ve şube bilgilerini içeren bir “endpoint” ‘in eklenmesi gerekmektedir.
  • Şimdilik “UserIdentifier” şeklinde tek giriş parametresi alacaktır.
  • Çıktı olarak da kullanıcının bağlı olduğu dersler listelenecektir. Listenin çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır (eklemeler yapılabilir):

Giriş Parametreleri

userIdentifier: Kullanıcı tekil Id'si

Dönüş Değerleri

UserIdentifier: Kullanıcı tekil Id'si

CourseFacultyCode: İlgili şubenin fakülte Id'si

CourseFacultyName: İlgili şubenin fakülte adı

CourseDepartmentCode: İlgili şubenin bölüm Id'si

CourseDepartmentName: İlgili şubenin bölüm adı

CourseId: İlgili şubenin Id'si

CourseName: İlgili şubenin adı

MasterCourseId: İlgili şubenin ders Id'si

MasterCourseName: İlgili şubenin ders adı

  <soap:Header />

  <soap:Body>

    <GetTeacherCourses>

      <UserIdentifier>string</UserIdentifier>

    </GetTeacherCourses>

  </soap:Body>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  <soap:Body>

    <GetTeacherCoursesResponse>

      <GetTeacherCoursesResult>

        <TeacherCourse>

          <UserIdentifier>string</UserIdentifier>

          <CourseFacultyCode>string</CourseFacultyCode>

          <CourseFacultyName>string</CourseFacultyName>

          <CourseDepartmentCode>string</CourseDepartmentCode>

          <CourseDepartmentName>string</CourseDepartmentName>

          <CourseId>string</CourseId>

          <CourseName>string</CourseName>

          <MasterCourseId>string</MasterCourseId>

          <MasterCourseName>string</MasterCourseName>

        </TeacherCourse>

        <TeacherCourse>

<UserIdentifier>string</UserIdentifier>

          <CourseFacultyCode>string</CourseFacultyCode>

          <CourseFacultyName>string</CourseFacultyName>

          <CourseDepartmentCode>string</CourseDepartmentCode>

          <CourseDepartmentName>string</CourseDepartmentName>

          <CourseId>string</CourseId>

          <CourseName>string</CourseName>

          <MasterCourseId>string</MasterCourseId>

          <MasterCourseName>string</MasterCourseName>

        </TeacherCourse>

      </GetTeacherCoursesResult>

    </GetTeacherCoursesResponse>

  </soap:Body>

 

Öğrenci Kullanıcısı İçin Eklenecek Metot:

  • Servis içerisine “GetStudentCourses” isminde, kullanıcının ders ve şube bilgilerini içeren bir “endpoint” ’in eklenmesi gerekmektedir.
  • Şimdilik “UserIdentifier” şeklinde tek giriş parametresi alacaktır.
  • Çıktı olarak da kullanıcının bağlı olduğu dersler listelenecektir. Listenin çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır (eklemeler yapılabilir):

Giriş Parametreleri

userIdentifier: Kullanıcı tekil Id'si

Dönüş Değerleri

UserIdentifier: Kullanıcı tekil Id'si

CourseFacultyCode: İlgili şubenin fakülte Id'si

CourseFacultyName: İlgili şubenin fakülte adı

CourseDepartmentCode: İlgili şubenin bölüm Id'si

CourseDepartmentName: İlgili şubenin bölüm adı

CourseId: İlgili şubenin Id'si

CourseName: İlgili şubenin adı

MasterCourseId: İlgili şubenin ders Id'si

MasterCourseName: İlgili şubenin ders adı

  <soap:Header />

  <soap:Body>

    <GetStudentCourses>

      <UserIdentifier>string</UserIdentifier>

    </GetStudentCourses>

  </soap:Body>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  <soap:Body>

    <GetStudentCoursesResponse>

      <GetStudentCoursesResult>

        <StudentCourse>

          <UserIdentifier>string</UserIdentifier>

          <CourseFacultyCode>string</CourseFacultyCode>

          <CourseFacultyName>string</CourseFacultyName>

          <CourseDepartmentCode>string</CourseDepartmentCode>

          <CourseDepartmentName>string</CourseDepartmentName>

          <CourseId>string</CourseId>

          <CourseName>string</CourseName>

          <MasterCourseId>string</MasterCourseId>

          <MasterCourseName>string</MasterCourseName>

        </StudentCourse>

        <StudentCourse>

          <UserIdentifier>string</UserIdentifier>

          <CourseFacultyCode>string</CourseFacultyCode>

          <CourseFacultyName>string</CourseFacultyName>

          <CourseDepartmentCode>string</CourseDepartmentCode>

          <CourseDepartmentName>string</CourseDepartmentName>

          <CourseId>string</CourseId>

          <CourseName>string</CourseName>

          <MasterCourseId>string</MasterCourseId>

          <MasterCourseName>string</MasterCourseName>

        </StudentCourse>

      </GetStudentCoursesResult>

    </GetStudentCoursesResponse>

  </soap:Body>

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.