Skip to main content
Skip table of contents

ALMS Sanal Sınavlarınız İçin Soru Bankasına Soru Ekleyelin.

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


   Soru Bankası sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan veya hazırlanmış soruların tutulduğu yerdir. Sınavlarda daha önce kullanılmış soruları arama yaparak soru bankasında bulmak mümkünken sınavlarda kullanmak üzere yeni soruların eklenmesi de buradan yapılacaktır.


   Soru Ekleme işlemi için “Yeni Soru Ekleyin”e tıklanarak eklenecek sorunun tipi seçilir.


   Soru tipleri arasında seçim yapıldıktan sonra yeni soru oluşturma sayfası gelecektir. Yeni soru oluşturma sayfasında yıldızlı (*) alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.


   Doldurulması zorunlu olmayan alanların da boş bırakılmaması tavsiye edilir. Tüm alanların uygun şekilde doldurulması oluşturulan yeni sorunun daha sonraki sınavlarda da kullanılabilmesi için gereklidir. Soruyu hazırlayan kişi öğretim görevlisiyse, oluşturduğu yeni soruyu bağlı olduğu ana derse bağlamaz ise soru bankasına kaydedeceği yeni sorusunu daha sonra tekrar kullanamayacaktır. Öğretim görevlileri soru bankasındaki sorular arasından sadece kendi ana derslerine bağlı soruları görüntüleyebilirler. Sorusunu kendi ana dersine bağlamayan öğretim görevlileri daha sonra soru bankasında sorularını görüntüleyemeyeceklerdir. Bu nedenle öğretim görevlilerinin soru oluştururken tüm boşlukları doldurmaları tavsiye edilir.   Soru oluşturulurken ilk doldurulacak alan “Soru Metni”dir. Sorulacak sorunun metni buraya yazılacaktır. Doldurulması zorunlu olan bu alan soru metinden değil bir dosya yüklenerek de doldurulabilir. Soru bir resmin eşleştirilmesi veya resimdekinin soru olarak sorulmasıysa soru metni kutusunun hemen altında dosya yüklemek için kullanılacak “Dosya Seç” tıklanır ve soruyu hazırlayan cihazından soru için kullanılacak dosyayı sisteme yükler.


   Soru tipi “Yeni Soru Ekleyin” butonuna tıklandığında seçildiğinden bu kısım soru hazırlanırken değiştirilemez. Örneğin çoktan seçmeli seçilmişse soru hazırlanırken bu sabit kalacaktır. Seçenek tipleri metin ve dosya olarak belirlenmiştir. Metin seçilirse “Seçenek Ekle” butonuna basılarak istendiği kadar seçenek eklenebilecektir. Fazla eklenen seçenekler seçeneklerin yanlarındaki çarpılara basılarak azaltılabilir.


   Seçenek tiplerinden “Dosya” seçildiği durumda seçenekler yine “Seçenek Ekle” butonuna basılarak artırılabilir. Ancak bu sefer seçeneklerin yanında her seçenek için “Dosya Seç” butonu olacaktır. Her seçeneğin yanıtı olacak dosya bu butona basılarak öğretim görevlisinin cihazından seçilerek sisteme yüklenecektir.


   Ana Ders oluşturulan sorunun bağlanacağı dersi sistemden seçmek için kullanılacaktır. Oluşturulan sorunun daha sonra öğretim elemanı tarafından kullanılabilmesi için bir ana derse bağlanması önemlidir. Sınavlar ana derslerin altlarında oluşturulur. Soruyu buna göre ana derslere bağlamak bu nedenle de önem taşımaktadır. Konu Başlıkları, oluşturulan sorunun puanlaması belirlenirken kullanılabileceği için önem taşımaktadır. Bir dersin belirli konu başlıklarından soruların puanlaması belirlenebilir. Kategoriler, bir rapor çekilirken hangi kategoride kaç soru olduğu bilgisinin belirlenmesinde önem taşıyacaktır.


   Anahtar Sözcükler, bir ana ders altındaki tüm sorular arasından hangi sorunun sınavda kullanılacağını belirlemede fark yaratacaktır. Bir ana dersin altında beş yüz soru olabilir ve anahtar sözcükler bu sorular arasında sınavda sormak üzere soru seçmeyi pratikleştirecektir.


   Oluşturan Kişiler yine doldurulması zorunlu olmayan alanlardandır. Soruyu hazırlayan kişilerin bilgisini sağlaması açısından önem taşır. Sistemdeki tüm bilgiler gibi bu da başka konularda olabileceği gibi rapor çekerken kullanılabileceği için önem taşımaktadır.


   Zorluk Derecesi sorunun sorulacağı sınavda puanlamasının belirlenmesinde yardımcı olabilecektir. Sınav oluşturulurken on sorunun üçünü kolay, üçünü orta ve dördünü en zor olarak belirlemek için sorunun zorluk derecesinin belirlenmiş olması gerekmektedir.


   Yorumlar soruyu hazırlayan öğretim elemanı tarafından girilebilir. Bu yorumlar soruyu yanıtlayan öğrenciler tarafından görüntülenecektir. Bu nedenle soruya yorum ekleyen öğretim elemanları bu noktayı göz ardı etmemelidirler.


   ALMS sorular oluşturulurken kolaylık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemin her noktasında görülebileceği gibi soruların kaydedilmesi noktasında da bu tasarım özelliği göze çarpacaktır.


   Oluşturulan soru kaydedilirken, Kaydet tıklandığında soru bankasına soru kaydedilecek ve herhangi bir değişiklik yapılabilmesi amacıyla sayfa görüntülenmeye devam edecektir. Kaydet ve Yeni Oluştur tıklandığında soru bankasına soru kaydedilecek ve oluşturulan son sorunun tipinde (çoktan seçmeli, eşleştirme, açık uçlu, çoklu seçmeli, sıralama) ve önceki sorunun ana ders, konu başlıkları, kategoriler, anahtar sözcükler, oluşturan kişiler ve zorluk derecesi bölümlerini olduğu gibi tutarak sadece soruyu ve seçenekleri silerek yeni bir sayfa getirecektir.


   Kaydet ve Temizle tıklandığında oluşturulan soruyu kaydedecek ve soru tipi de dahil olmak üzere yepyeni bir soru için temiz bir soru oluşturma sayfası getirecektir.


   Soru kaydedildiğinde alınacak uyarıyla sorunun başarıyla eklendiği görülecektir.


   Mevcut bir soruyu soru bankasında aramak için ana ders adından, sınavdan veya bu her iki kriterin arama sonuçlarını daraltmak için sorunun içerisinde geçen bir kelimeyi veya kelime öbeğini “Metin” bölümüne yazılacaktır.


   Detaylı Arama ile soru bankasında aranacak soruyu oluşturulma tarihi, güncelleme tarihi, sorunun altında bulunduğu konu başlıkları, kategorileri, anahtar sözcükler, oluşturan kişiler, sorunun zorluk dereceleri (çok kolay, kolay, orta, zor, çok zor), daha önce kullanılmış sorular veya daha önce kullanılmamış sorular arasından kriterleriyle arama yapılabilir.


   Arama soru tiplerinin hepsini (çoktan seçmeli, eşleştirme, açık uçlu, çoklu seçmeli, sıralama) veya bazılarını eleyerek (off) yapılabilir.


   Çoklu Soru Ekleme soru bankasına toplu olarak ve MS Excel dosyası kullanılarak soru eklemeyi olanaklı kılan soru ekleme yöntemidir. Soru yüklemek için kullanılacak MS Excel dosyası sistemden (ALMS) indirilir ve eklenecek sorular MS Excel dosyasına eklendikten sonra yine sisteme yüklenir.

   Çoklu Soru Ekleme işlemi için soru bankası menüsünde çoklu soru ekle butonuna basılarak MS Excel dosyası indirmek için görüntülenmesi gereken sayfaya gelinerek dosya indirilir. Ms Excel dosyasına eklenmek istenen sorular ile beraber dosyadaki soru ekleme sayfasında da bulunan alanlar (ana ders, anahtar sözcükler, soru kategorisi) doldurularak dosya sisteme geri yüklenir. Yüklenen dosyayı sistem otomatik olarak işleme alır ve yüklenen soruların bilgisini sayfada gösterir.


   Soru Silme işlemi için soru bankasında arama yapıldıktan sonra hiçbir sınavda kullanılmamış soru veya sorular seçilerek “Seçilenleri Sil” butonuna basılarak yapılır. Sınavlarda kullanılmış soruların silinmesine sistem otomatik olarak izin vermemektedir. Silinmek istenen soru herhangi bir sınavda kullanılmamış ise arama sonuçlarında sorunun başında tıklanabilecek bir kutucuk çıkacaktır. Kutucuğun çıkmadığı soruların bir veya daha fazla sınavda kullanılmış oldukları anlaşılabilir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.