Skip to main content
Skip table of contents

Ana Ders ve Ders Arasında Nasıl Bir İlişki Var?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Ana Ders Müfredattaki Derstir ve Bir Kere Tanımlanır.

  • Kurumların verdiği eğitim bir fakülte ve bölüm için tek ve bellidir. Yani kurumun her sene verdiği aynı ders "Ana Ders" olarak nitelendirilir.
  • Kurumlar ana dersi oluştururken, müfredattaki dersi ve o dersi hangi programın (bölümün) altında yer aldığı ana ders olarak bir kere tanımlar.

Ders Her Dönem Yeni Gelen Öğrencilerle Tekrardan Ana Dersin Altında Oluşturulur.

  • Ders her dönem ana dersin altında yeniden açılır. Her yeni dönemde ders açarken hangi ana derse bağlı olduğu seçilir.

Sonuç Olarak

  • Ana ders tek açılıyor. Her dönem ana dersin altında aynı isimle, yeni öğrencilerle ve yeni içeriklerle dersler yeniden oluşturuluyor. Bu dersler tek bir ana ders çatısı altında birleştirilir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.