Skip to main content
Skip table of contents

3.8.2. Aktivite Çoğaltma (Eğitmen)

Ürün: Kampüs365
Eğitim: Eğitim365 - Eğitmen Kullanım Kılavuzu
Yazar: 
Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Kampüs365 - Eğitim365 Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap:
 https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not:
Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Bir dersin içerisinde yer alan aktiviteleri, aynı dersin içerisinde istediğiniz haftaya çoğaltabilirsiniz.

İlgili ders içerisinde yer alan İşlemler düğmesine tıklayın.
İşlemler içerisinde yer alan aktivite kopyalama düğmesine tıklayın.
Açılan listede çoğaltmak istediğiniz aktivitenin isminin en sağında yer alan aktivite çoğalt düğmesine tıklayın.
Açılan pencerede tüm haftaları seçmek için sol üstte hafta yazısının solunda yer alan seçim kutusuna tıklayın.
Açılan pencerede istediğiniz haftaları seçmek için solda yer alan hafta seçim kutularına tek tek tıklayın.
Aktivite adı metin kutusuna çoğaltıldıktan sonra görüntülenecek aktivitenin adını girin.
Aktivite günü açılır listesine tıklayarak çoğaltıldıktan sonra görünecek aktivite tarihini girin.
Aktivite saati metin kutusuna tıklayarak çoğaltıldıktan sonra görünecek aktivite saatini girin.
Aktivite süresi metin kutusuna tıklayarak çoğaltıldıktan sonra görünecek aktivite süresini girin.
Tüm ayarları yaptıktan sonra pencerenin sağ altında yer alan aktivite çoğalt düğmesine tıklayın.
Açılan uyarı penceresinde evet düğmesine tıklayın.
Hafta sayısına göre çoğaltma süresi değişebilir.
Aktiviteler çoğaltıldıktan sonra çoğaltma sonuçları görüntülenir. Dersin adına tıklayarak derse geçiş yapabilirsiniz.
Aktivite çoğaltma sonuçları penceresinin sağ üstünde yer alan kapat (çarpı) düğmesine tıklayarak pencereyi kapatabilirsiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.