Skip to main content
Skip table of contents

ALMS Ders Kataloğu

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


   ALMS’de dersleri programlarla ilişkilendirmek için ders kataloğu kullanılır. Akış olarak bakıldığında sınavlarda sorulacak sorular (Bkz. Soru Bankası) ana derslerin altına açılır. Ana dersler programların (Bkz. Departmanlar) altına açılır. Derslerle programların (departmanların) ilişkilendirilmesi Ders Kataloğu menüsünden yapılacaktır. Ders kataloğunda bulunan derslerle ilgili işlemler işlem yapılacak ders veya dersler aratıldıktan sonra buradan yapılabilir.


   Derslerin sol tarafındaki kutucuklar işaretlenerek toplu olarak işlem (aktif yap, pasif yap, sil) yapmak mümkün olduğu gibi derslerin yanlarındaki “İşlem” butonu kullanılarak teker teker işlem yapılması da mümkündür. Yeni bir ana ders oluşturmak için sağ üstteki “Yeni Ekle” butonu kullanılacaktır.


   Açılacak sayfaya (zorunlu alanlar yıldızla - * - işaretlidir) ana dersin adı, istenirse kısa bir açıklama, küçük resim (bu resmi sadece yöneticiler görecektir), kategori, hedef kitle, otomasyon ID (ALMS ile otomasyon u olan kurumlar için daha sonrasında bu ana dersin takibini kolaylaştırmak için bu ID girilir. Yoksa boş bırakılır.) girilir. Hedef kitle açılacak dersin hedeflediği kitleyi ifade eder.


   Lise, K12, vb. En altta açılan ana dersin hangi programa bağlanacağının seçileceği programlar bulunur. Bu alanda birden çok program seçilmesi halinde bu ana dersin altına açılacak dersler programların ortak dersi olacaktırlar. Alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet” butonuna basılmasıyla yeni ana ders oluşturulmuş olacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.