Skip to main content
Skip table of contents

SCORM Paketi İçeriklerini Gömülü Olarak Açılması Sağlıyor mu?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

SCORM paket içerikleri şu anda Eğitim365 ürünümüzde yeni sekmede açılarak oynatılabilmektedir.

Mevcut Yapı
Ancak
SCORM paket içeriklerinin şu an için uygulama içerisinde iframe (sayfaya içerisine gömülü gösterim) yöntemiyle oynatılması mümkün gözükmemektedir.

Neden?
Daha önceleri ALMS sisteminde SCORM paket içerikleri uygulama içerisinde iframe (sayfaya içerisine gömülü gösterim) yapıda oynatılabiliyordu. Ancak bu tarz (SCORM) paketlerden ilerleme, süre vb. verileri almakta ve raporlamaktayız. Bu yapıda (iframe) çalışırken gelen verilerde ve raporlamada problemler yaşandığı sıkça görülmüştür. Bu nedenle bu tarz SCORM içeriklerinin yeni sekmede oynatılması ile hataların önüne geçilmiştir. Yeni sistemimizde (Eğitim365) şu an için gösterim yöntemi aynı şekilde (SCORM paketi yeni sekmede açılarak) devam etmektedir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.