Skip to main content
Skip table of contents

Derslerim çakışıyor farklı cihazlardan farklı derslere girebilir miyim?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Hayır tek kullanıcı hesabından sadece bir oturuma girebilirsiniz.


   Sınıf365 sanal sınıfa aynı anda girebilirsiniz. Her sanal sınıf için kişiye özel bir url tanımlanır. İki dersin bağlantı adresi farklı olduğu için ikisine de girebilirsiniz. Fakat Eğitim365 sistemine iki farklı cihazdan veya tarayıcıdan giremezsiniz. Sadece bir oturumun bağlı kalmasına izin verilir.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.