Skip to main content
Skip table of contents

Adminler ve Süper Adminler Arasındaki Fark Nedir?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Süper adminler, Kampüs365 tarafından oluşturulan ve kurumun en yetkili kişisine verilen yetkilendirme unvanıdır.
  • Süper adminler, sistemin tüm özelliklerini kullanabilir ve yeni adminler oluşturup şifrelerini değiştirebilir.
Adminler, kurum süper adminlerinin oluşturduğu uzem veya bilgi işlem çalışanlarına verilen yetkilendirme unvanıdır.
  • Adminler, sistemin tüm özelliklerini kullanabilir ama yeni admin oluşturamaz ve admin şifrelerini değiştiremezler.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.