Skip to main content
Skip table of contents

Eğitim365'de birden fazla aktivite aynı anda kopyalanabilir mi?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Bir dersten başka bir derse birden fazla aktiviteyi kopyalayabilirsiniz. Aktivite kopyalama işlemini sadece yöneticiler yapabilir. Eğer yönetici değilseniz kurumunuzun UZEM birimi ile görüşmenizi rica ederiz.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.