Skip to main content
Skip table of contents

ALMS'de birden fazla aktivite aynı anda kopyalanabilir mi?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Bir dersten başka bir derse birden fazla aktiviteyi kopyalayabilirsiniz. Aktivite kopyalama işlemini sadece yöneticiler yapabilir. Eğer yönetici değilseniz kurumunuzun UZEM birimi ile görüşmenizi rica ederiz.


Aktivite kopyalama işlemi;

  • Dersler arasında dersin sağında yer alan işlem düğmesine tıklayınız.
  • Bu dersten aktivite kopyala düğmesine tıklayınız.
  • Hedef dersi seçiniz.
  • Ders içerikleri alt alta sıralanacaktır.
  • Kaynak ders aktiviteleri arasından kopyalamak istediğiniz aktiviteleri seçiniz.
  • Hedef dersin aktivite gösterim zamanını hafta olarak seçebilirsiniz.
  • Kopyalamaya başla düğmesine tıklayınız.
  • Kopyalama işleme bittikten sonra kopyalama yaptığınız dersinizi kontrol edebilirsiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.