Skip to main content
Skip table of contents

Eğitim365 Sisteminde Saklanan Kullanıcı Verileri Uçtan Uca Şifreleniyor mu?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Eğitim365 içerisinde saklanan tüm kişisel ve kurum özel bilgileri şifrelenmektedir. Bu şifreleme sadece ilgili veya yetkili kullanıcı özelinde çözülerek gösterilmektedir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.