Skip to main content
Skip table of contents

Sık Sorulan Sorular

 1. ALMS ➔ Eğitim365(ALMS Plus) Dönüşümü Başlıyor!

 2. Kampüs365 Uzaktan Eğitim Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?

 3. Kampüs365 Sistemlerinde Saklanan Kullanıcı Verileri Uçtan Uca Şifreleniyor mu?

 4. Destek Merkezi Kayıt ve Kullanımı

 5. Destek Merkezi Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım? (desek.advancity.com.tr)

 6. Kampüs365 KVKK Bilgilendirme

 7. Kampüs365 kurumların verilerini yedekliyor mu ? Yedekler nasıl ve nerede tutulmaktadır? (TR)

 8. Kampüs365 uzaktan ve karma eğitim süreçlerine ilişkin süreç yönetimi nedir?

 9. Kurumun yapmış olduğu eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin veriler nerede ve nasıl bir ortamda tutulmaktadır ?

 10. Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde bilgi güvenliği ve etik boyutları sağlamaya dönük faaliyetler nelerdir? Bunlar nasıl izlenmekte ve iyileştirilmektedir?

 11. Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde öğrenci ve öğretim elemanlarının öğrenme ortam ve kaynaklarına erişimini garanti altına almak için ne gibi tedbirler alınmaktadır? Bu tedbirler nasıl izlenmekte ve iyileştirilmektedir?

 12. Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde sunucular ve altyapıya ilişkin güvenlik önlemleri nelerdir?

 13. Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde sınav güvenliğini sağlamak için (uzaktan ve örgün sınavlarda) ne gibi tedbirler alınmaktadır? Bunlar nasıl izlenmekte ve iyileştirilmektedir?

 14. Uzaktan/karma eğitim süreçlerine yararlanılan öğrenme yönetim sisteminin bileşenleri, özellikleri ve bunların niteliği nedir? Bu sistemi izlemek ve iyileştirmek için neler yapılmaktadır?

 15. Uzaktan eğitim sistemi yeterlik temelli bir ölçme ve değerlendirme alt sistemine sahip midir? Bu sistem nasıl izlenmekte ve iyileştirilmektedir?

 16. Verilerin başına bir şey (verilere ulaşılamama, kaybolma ve/veya silinme gibi) gelmesi gibi bir durum söz konusu mudur ?

 17. Advancity Gizlilik Sözleşmesi

 18. Advancity License

 19. Advancity Kurumsal İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

 20. Sunumlar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.